OKST
Objekt je tradičně vyzdívaný, dvoupodlažní s podkrovím, nepodsklepený. Jsou zde umístěny kancelářské prostory a šatnový provoz pro montážní čety. Výrazným prvkem objektu je prosklená nárožní věžička, ...
více:
Ústav sociální péče - Ráby
Celková hmota stavby je rozčleněna, aby měřítko stavby odpovídalo místním podmínkám, střechy jsou sklonité s taškovou krytinou a zastavovací linie vychází z hlavních směrů odvozených od sousedních objektů statku. Stavba slouží ...
více: fotogalerie:
Rekonstrukce jídelny a kuchyně - VERTEX
Stavba je využívána jako kuchyň s jídelnou, bufetem, skladovacími prostory a zázemím pro zaměstnance. Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu stavby, pouze k dílčím dispozičním úpravám v souvislosti s modernizací provozu ...
více:
Přístavba a nástavba domova důchodců Pardubice
Přístavba a nástavba lůžkové části domova důchodců včetně provozního a funkčního zázemí. Stavba umožní ubytování osob vyžadující stálou péči, poradenství a služby docházejícím důchodcům, stravování, rehabilitaci, duchovní péči, ...
více: fotogalerie:
1., 2.