Ústav sociální péče - Ráby

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE - RÁBY

Celková hmota stavby je rozčleněna, aby měřítko stavby odpovídalo místním podmínkám, střechy jsou sklonité s taškovou krytinou a zastavovací linie vychází z hlavních směrů odvozených od sousedních objektů statku.
Stavba slouží jako středisko bydlení, služeb a péče pro mentálně postižené děti včetně veškerého správního, provozního a technického zázemí.
Obsahuje ubytovací prostory, učebny, dílny, rehabilitaci, stravovací provoz, nejnutnější lékařské ordinace, hospodářský provoz, skladové zázemí pro zaměstnance, sporotovní plochy, venkovní pobytové plochy, sadové a terénní úpravy, administrativní zázemí, nutné technické a technologické vybavení a sítě.
okres: Pardubice
investor: Okresní ústav sociálních služeb, Pardubice
projektant: Atelier Z s.r.o.
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Ing. arch. Radim Bárta
zastavěná plocha: 2 442 m2
počet podlaží: 1+2+P
obestavěný prostor: 25 496 m3
podlažní plocha: 6 852 m2
lůžka svěřenců: 92 (z toho imobilních 38 osob, chráněné bydl. 6 osob)
kapacita kuchyně: 390 jídel
míst v jídelně: 50
kapacita prádelny: 250 kg prádla
náklady: cca 94 mil. Kč
realizace: 08/1997 - 11/1999