PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ PARDUBICE

Přístavba a nástavba lůžkové části domova důchodců včetně provozního a funkčního zázemí. Stavba umožní ubytování osob vyžadující stálou péči, poradenství a služby docházejícím důchodcům, stravování, rehabilitaci, duchovní péči, praní prádla. Architektonické řešení navazuje v použitých materiálech na koncepci stávající výstavby - kombinaci hladkých omítaných ploch s barevnými nátěry, pohledových střech z měděného plechu, profilově tvarovaných.

okres: Pardubice
investor: Okresní ústav sociálních služeb Pardubice
projektant: Atelier Z s.r.o.
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Ing. arch. Radim Bárta
zastavěná plocha přístavby: 655 m2
zastavěná plocha nástavby: 351 m2
počet podlaží přístavby: 1+4+0
počet podlaží nástavby: 2. podl. nad 1+2+0
podlažní plocha celkem: 3 195 m2
obestavěný prostor: 10 360 m3
počet účelových lůžek: 66
náklady: 62,5 mil. Kč
realizace: 04/1994 - 06/1995