Úpravy kuchyně - VERTEX

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A JÍDELNY VERTEX LITOMYŠL a.s.

Stavba je využívána jako kuchyň s jídelnou, bufetem, skladovacími prostory a zázemím pro zaměstnance. Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu stavby, pouze k dílčím dispozičním úpravám v souvislosti s modernizací provozu a výměny části vybavení kuchyňského zařízení. Objekt je přízemní s částečným podsklepením, s mírně sklonitými a plochými střechami, vzniklý postupným dostavováním původně menší stavby.

okres: Svitavy
investor: VERTEX a.s., Sokolovská 106
projektant: Atelier Z s.r.o.
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Ing. arch. Radim Bárta
zastavěná plocha: 1 051 m2
počet podlaží: 0+3+0
podlažní plocha celkem: 1 825 m2
obestavěný prostor: 6 725 m3
kapacita kuchyně: 800 jídel
náklady: cca 7 mil. Kč
realizace: 06/1996 - 10/1996