Představení Družstva Stavoprojekt


Informace o historii, současnosti a předpokládané budoucnosti firmy:

Družstvo Stavoprojekt vzniklo v září roku 1998 po předchozí víceleté spolupráci majitelů jednotlivých projekčních firem, působících do té doby samostatně:

BOS projekt, sdružení projektantů, zastoupené Ing. Zdeňkem Sychrou
ATELIER Z s.r.o., Pardubice, zastoupený Ing.arch. Radimem Bártou
Ing. Jiřím Srbem
Ing. Františkem Hofmanem
ATELIER Pavel Mudruňka, zastoupený Ing.arch. Pavlem Mudruňkou
Ing. Petr Novotný, zastoupený Ing. Petrem Novotným
ŽĎAF - František Žďárský, zastoupený Františkem Žďárským
DASTT Pardubice s.r.o., zastoupený Ing. Janem Menšíkem
Firma reprezentuje 24 projektantů a je otevřenou společností, která umožňuje další rozšíření. Základní jmění společnosti tvoří
1. 000. 000,-Kč.

Profesní struktura firmy:
 • Ing. Zdeněk Sychra je autorizovaný projektant pozemních staveb
 • Ing.arch. Radim Bárta je autorizovaný architekt
 • Ing. Jiří Srb je autorizovaný projektant, specialista profesí elektro a slaboproud, oprávnění dle
  Vyhl.č.50/78 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §8,§10, včetně objektů tř.B
 • Ing. Jan Menšík je autorizovaný projektant techniky prostředí staveb (vytápění, vzduchotechnika)
 • Ing. František Hofman je autorizovaný statik
 • Ing.arch. Pavel Mudruňka je autorizovaný architekt
 • Ing. Petr Novotný je autorizovaný projektant dopravních staveb a městského inženýrství
 • František Žďárský je specialista projektů CATV (kabelová televize) a datových sítí


Další profese firmy:
 • 1x specialista - rozpočtář
 • 4x samostatný projektant pozemních staveb
 • 1x architekt
 • 10 x konstruktér (statika, pozemní stavby, vzduchotechnika, vytápění, doprava, EL, SL)


Zaměření společnosti (základní rozsah služeb):
 • územní a technické generely
 • územní plány
 • urbanistické studie

Ostatní služby:
 • zajištění hydrogeologických a radonových průzkumů
 • provádění topografických průzkumů včetně zákresu podzemních sítí
 • provádění stavebně technických a statických průzkumů staveb
 • měření denního a umělého osvětlení a jasů
 • řešení stavební fyziky (akustika, osvětlení, proslunění, tepelná technika apod.)
 • řešení vlivů staveb na životní prostředí

Projektové práce jsou standardně vypracovávány v digitální formě.
Technická podpora: Pro zpracování projektové dokumentace využíváme vlastní reprografickou a počítačovou techniku - počítačová pracoviště (m.j. SW - AutoCad s nástavbami, Revit, Autocad Map, statické programy FEAT, IDA apod.)

Filozofie práce firmy (přístup k zákazníkovi a práci):
 1. správné pochopení potřeb a zájmů objednatele
 2. hledání optimálního řešení úkolu
 3. přístup k objednateli jako k partnerovi se společným zájmem - tj. dosažení očekávaného výsledku
 4. služba od přípravy stavby po kolaudaci z pozice zhotovitele návrhu díla
 5. profesionální kvalita práce, napravování chyb
 6. efektivní, produktivní a pružný pracovní tým
 7. šetřit nervy sobě i partnerovi
 8. poučení z chyb pro další práci
Organizace činnosti firmy:

Projektové práce jsou velmi rozdílné co do obsahu a rozsahu. Podle povahy prací jsou najímáni spolupracovníci a externí firmy na konkrétní zakázku (spolupráce je podložena dlouhodobou zkušeností s jednotlivými projektanty). Velkou výhodou je soustředění všech hlavních profesí a koncepčních pracovníků pod jednou střechou. Tím je dána operativnost řízení a rozhodování, možnost průběžné kontroly a koordinace prací.

Generální projektant zajišťuje koordinaci všech projektových prací, zpracování architektonického a urbanistického řešení, projekt stavební části, statické části, elektroinstalací, slaboproudu, hromosvodů, rozpočtu, dopravního řešení, větrání a klimatizace, vnitřního vybavení, topografický průzkum .....