VRÁTNICE - AREÁL ZÁVODU VERTEX LITOMYŠL a.s.

Vrátnice je přízemní objekt zastřešený pultovou převislou střechou, která skýtá možnost přístřeší.

Vrátnice je určena pro hlavní přístup zaměstnanců závodu přes elektronický systém evidence a pro evidovaný vjezd vozidel do závodu. Přístup bezbariérový.

okres: Svitavy
investor: Vertex a.s.
projektant: Atelier Z s.r.o.
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Ing. arch. Radim Bárta, Ing. V. Hoffman
zastavěná plocha: 114 m2
podlažní plocha: 114 m2
obestavěný prostor: 648 m3
realizace: 1998