BYTOVÉ JEDNOTKY - CHVALETICE

36 bytových jednotek velikosti 1+1 (18) a 2+1 (18), včetně domovního vybavení, přípojek, venkovních úprav, zpevněných ploch. Domovní vybavení: sušárny, prádelny, komory, kočárkárny, kolárny, sklady, přístřešek na popelnice.
Architektonické řešení stavby je charakteristické systémem sedlových střech prostorově strukturovaných, s vloženými prvky vykýřů a příčných sedel.
okres: Chvaletice
investor: Městský úřad Chvaletice
projektant: Atelier Z s.r.o.
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
Ing. arch. Radim Bárta, ing. V. Hoffman
zastavěná plocha: 903 m2
počet podlaží: 0+3+p, 0+4+p
podlažní plocha celkem: 3 777 m2
obestavěný prostor: 10 888 m3
počet bytových jednotek: 36 bytů (48 obyvatel)
náklady: 33 mil. Kč
realizace: 1996 - 1998